3 thoughts on “**Chap 3** – KHÔNG DANH PHẬN

  1. Thằng con ở nhà toàn bố nó tắm cho nó, đụng chim nó bthuong đã thấy kì mà chị này lại còn đi xa hơn. Không biết ng nam thì thoải mái hơn ng miền bắc không nhưng đọc cứ bị nổi gai óc. :sweat: :sweat: :sweat:

Leave a Reply