7 thoughts on “**Chap 2** – BÉ ĐƯỜNG

  1. Có ai nghĩ con bé hà sẽ lật kèo không vì mới nc với duy là truyện này mới tới chap 3 thôi là đã kết thúc lần đầu tiên à, và này giống như là review chứ không phải truyện

Leave a Reply